Redigering.

  • Ram plet med dine tekster

  • Nænsom og præcis redigering

  • Få det vigtige frem

Tekstredigering

Vi har siden 2008 hjulpet offentlige instanser, virksomheder og forfattere med tekstredigering. En god tekstredigering løfter dit gode arbejde frem. Skal vi også hjælpe dig med tekstredigering? Vi er kun et klik væk.

Hvad koster tekstredigering?

Du kan få priser på tekstredigering i vores prisberegner. Husk at vælge produktet ‘tekstredigering’. Her taster du antallet af ord, så får du en pris med det samme og kan e-maile os direkte. I prisberegneren kan du også få en pris på skriftlig feedback, hvis du ønsker, at vi skal kommentere på hele teksten.

Vi rydder op i teksten

Når vi redigerer tekster, gennemskriver vi materialet i forhold til sammenhæng og ensretning af sprogtonen, så budskabet appellerer til læseren. Vi gennemgår også tekstens formuleringer og opbygning og sørger for, at materialet får et klart og præcist udtryk uden knudrede sætninger. Undervejs i læsningen stiller vi spørgsmål til indholdet, hvis nogle af pointerne er svære at forstå for målgruppen, ligesom vi kommer med forslag til ændringer eller tilføjelser. Inden vi går i gang, aftaler vi selvfølgelig, hvad vi skal være særligt opmærksomme på, og hvad vi ikke skal ændre. Korrektur er altid en del af redigeringen.

Vi har erfaring med tekstredigering af:

• artikler til magasiner
• rapporter til offentlige instanser
• bøger (både fagvidenskabelige og skønlitterære)
• hjemmesidetekster (artikler og virksomhedsprofiler)
• udbud og tilbud.

Redigering af udbud og tilbud

Hos a1kommunikation redigerer vi udbud og tilbud for flere store virksomheder.
Det materiale, vi modtager, er oftest skrevet af forskellige personer, og en del af opgaven er derfor at ensrette sprogtonen, så teksten fremstår som en helhed. Teksterne kan også være skrevet af fagpersoner, som mangler hjælp til at formidle budskabet, så kunden vinder udbuddet, eller udbudsmaterialet bliver klart og præcist, så tilbudsgivere besvarer korrekt.
Sidst har mange udbud og tilbud brug for en korrektur, hvor vi udover grammatik og tegnsætning sørger for, at egennavne er stavet og brugt rigtigt, og der ikke er fejl i opsætningen eller figurerne.

Også når det haster

Meget tilbuds- og udbudsskrivning foregår under pres, og deadline er ofte meget stram. Hos a1kommunikation er vi eksperter i at få opgaverne til at passe sammen i et puslespil, så der altid er tid til at servicere kunderne – også når det haster.

Erfaring med udbud og tilbud

Det er selvfølgelig en fordel, at vi har erfaring med både udbud og tilbud, men når vi løser den slags opgaver, trækker vi også på vores erfaring fra andre genrer. Fx kan det være en fordel at bruge nogle af journalistikkens greb, når vi sætter et tilbud op, for netop at gøre det mere læsevenligt og få budskabet ordentligt frem.

Priser på redigering af tilbud og udbud

Der er stor forskel på, hvad et udbud eller tilbud kræver. Nogle gange skal teksten redigeres, mens det andre gange er tilstrækkeligt med korrektur. Vi arbejder derfor ofte ud fra en timepris, når vi arbejder med udbud og tilbud.

Fortrolighed

Alt materialet bliver behandlet fortroligt, og vi underskriver gerne en NDA (Non Disclosure Agreement) inden opgavens begyndelse. Vi sletter også gerne dokumenter fra systemet, når opgaven er udført.

Bogredigering

Redigering af bøger foregår på en lidt anden måde, end når vi eksempelvis redigerer hjemmesidetekster, hvor vi ofte bliver bedt om at gå ind og skrive dele af tekstoplægget om, så det bliver en bedre tekst. Ved redigering af bøger er det forfatteren og værket, der er i fokus, og vores rettelser skal derfor mere tænkes som forslag. Vi hjælper med at gøre bogen bedre på dens præmisser ved at finde det unikke i teksten og styrke det. Vi ændrer enkelte formuleringer, hvis de vil lette teksten, men altid med respekt for forfatterens ord, og hjælper med at gøre sproget mere varieret og levende, men kun ved brug af simple greb.
Derudover kommer vi med forslag til, hvordan bogens idé og konkrete afsnit kan forbedres, ligesom vi giver idéer til, om der skal slettes afsnit eller evt. flyttes rundt på kapitler. Alt det, som en forlagsredaktør også vil gøre.

Lang erfaring med redigering af bøger

Vi har lang erfaring med redigering af både skøn- og faglitteratur, fx krimier, digtsamlinger, debatbøger, universitetsafhandlinger osv., og vi har hjulpet forfattere med at forbedre deres manuskripter, så forlaget ændrede et nej til et ja. Vi kommer med forslag til fx omformuleringer for at gøre sproget skarpere, mere varieret og levende og foreslår fx også at slette afsnit, ændre kapitelrækkefølgen osv. for at gøre bogens komposition og retorik mere tydelig og præcis.

Forslag og ikke lov

Prosa og lyrik er noget helt specielt i forhold til at skrive tekster for virksomheder, for rammerne for, hvad man kan tillade sig, står vidt åbne. Det har vi selvfølgelig for øje og ikke mindst respekt for, når vi redigerer en forfatters værk, ligesom det den anden vej rundt er vigtigt, at forfatteren ved, at vores rettelser kun er forslag og ikke lov.

Hvad koster redigering af bøger?

Vi er nødt til at se teksten, før vi kan give en fast pris, da omfanget af redigering kan variere meget. Du er meget velkommen til at ringe eller kontakte os på anden vis for et uforpligtende tilbud.

Bogfeedback

Flere forfattere har prøvet at sende manuskripter til forlag, som desværre ikke har antaget dem. De færreste forlag har tid til at komme med en egentlig feedback, og det er frustrerende for de fleste forfattere ikke at vide, hvad der er galt. Derfor tilbyder vi hos a1kommunikation en bogfeedback, hvor vi læser bogen og kommer med forslag til, hvad du kan ændre ved sproget, fortællingen og kompositionen for at gøre den bedre. Vi roser selvfølgelig også de elementer, der fungerer rigtig godt, og fremhæver bogens og forfatterens stærke sider.

Sproget, fortællingen og kompositionen

Når vi kigger på sproget, forholder vi os til, om det er let, tungt eller gentagende, og kommer med forslag til, hvordan sætningskonstruktionen evt. kan gøres bedre, så sproget bliver mere flydende.
Når vi ser på fortællingen, forholder vi os til, om der mangler beskrivelser, om man som læser er fanget af historien, om den er redundant (unødigt gentagende), og om man mangler informationer for at forstå fortællingen.
Med hensyn til kompositionen kigger vi på, om kapitlerne evt. kan byttes rundt, eller om der er andet at gøre for at skabe mere liv og uforudsigelighed i bogen.

Rådgivning i forhold til forlag

Bogfeedbacken munder ud i et møde, hvor vi sammen gennemgår alle vores iagttagelser, og du har mulighed for at stille spørgsmål. Vi har også udarbejdet et skriv, du kan tage med dig, så du i ro og mag derhjemme kan arbejde dig gennem de af vores forslag, du gerne vil føre ud i praksis. På mødet taler vi også om, hvilke forlag der kunne være interessante for netop den bog, du har skrevet, og vi rådgiver om, hvordan men henvender sig til forlag, og om der evt. er andre udgivelsesmuligheder.

Bogfeedback er ikke redigering

Ved bogfeedbacken læser vi selvfølgelig bogen, men redigerer ikke i den. Det kan vi dog sagtens gøre, hvis du ønsker det. Læs mere om vores tilbud om bogredigering ovenfor. Det er selvfølgelig også en mulighed, at vi blot læser korrektur på bogen.

Hvad koster bogfeedback?

Prisen på bogfeedback afhænger af bogens genre og antallet af ord. For at få en fast pris skal du derfor kontakte os, så vi kan give dig et uforpligtende tilbud.

Kommunikation, tekster og kærlighed

Bliv klogere på tekster.

Alle indlæg om tekstforfatning og korrektur fra vores blog om kommunikation, Ud med sproget!

Foto af en stak bøger om dansk grammatik

Sprogtip

/
Vi deler ud af vores allerbedste sprogtip. Læs med her, og bliv hurtigt klogere på vores kære danske sprog.
Foto af magnetbogstaver, der danner ordet link

10 ting, du skal gøre, når du lægger dine tekster på nettet

/
Dine tekster skal frem i Google, så dine potentielle kunder kan læse dem. Ellers er de ikke meget værd. Her kommer vi med en liste over de 10 ting, du skal huske, når du lægger dine tekster på nettet.
Bamse, Budskab, Modtager, Afsender, SEO og at Elske

Kram Bamsen!

/
Kun hvis du krammer bamsen, sælger du mere på nettet. Bamse står nemlig for Budskab, Afsender, Modtager, SEO og at Elske det, du skriver om. Så skynd dig at give bamsen et kæmpe mindeværdigt kram.

Kontakt

Kronprinsessegade 68
1306 København K
+45 31433502
kontakt@a1kommunikation.dk

CVR: 32491936

Ud med sproget

Følg os

             

© Copyright 2008-2022 · a1kommunikation