Foldere.

Vi er nødt til at vide noget om den virksomhed, vi skal skrive for, før vi går i gang. Derfor tager vi altid en indledende snak med kunden enten over telefonen eller til et møde.

Tekst til foldere

En folder fungerer som et udbygget visitkort og er god at have med til møder eller lægge steder, modtageren færdes, for den giver læseren et hurtigt overblik over det, I ønsker at informere om eller gerne vil sælge.

Sådan skriver vi en foldertekst

For at kunne skrive en god foldertekster skal vi vide følgende:

1) Hvad er jeres budskab?
2) Hvem er jeres modtagere?
3) Hvem er I?

Vi kan enten mødes personligt eller snakke sammen over telefonen, når vi skal sættes ind i jeres kommunikationssituation. Når vi taler, finder vi også frem til, om I ønsker en bestemt stil og tone, og om I allerede har en eksisterende kommunikation (fx hjemmesidetekster, gamle foldere, konkurrenters salgsmateriale mv.), vi kan lægge os op ad.

Når vi har talt sammen, udarbejder vi et tekstudkast, som vi snakker eller mailer sammen om. Måske skal vi have nogle andre informationer med, måske skal nogle slettes. Ofte oplever vi, at tekstudkastet inspirerer kunden til nye og andre ideer. At se sin virksomheds værdier og mål på papir gør pludselig det hele meget konkret – især for små virksomheder. En god tekst fremkommer altid gennem dialog, og vi justerer, til I er tilfredse.

Hvad koster en god foldertekst?

En foldertekst på 200-400 ord koster 1.499 kr.*, hvis I allerede har en kommunikationsplatform – gerne en hjemmeside, så vi kan lægge os op ad stil, tone og ikke mindst hente information og inspiration. En foldertekst for en ny virksomhed, hvor vi skal være med til at rådgive om kommunikationen i forhold til afsender, modtager og budskab, koster 2.499 kr.*

Vær opmærksom på, at vi skelner mellem foldertekst og brochuretekst, der er længere.

*Priserne er naturligvis inkl. korrektur.