Brochurer og foldere.

Brochurer og foldere fungerer stadig som salgsmateriale i en ellers digital verden. Det kan være vigtigt for mange virksomheder at have noget med i hånden, når de er ude hos kunder eller potentielle samarbejdspartnere.

Hvad skal vi vide for at skrive en god brochuretekst?

Når vi arbejder med tekst til salgsmaterialer, tager vi altid en snak med kunden om, hvilke værdier der skal frem i materialet, samt hvordan tonen og sproget skal være. Ønsker I fx et formelt sprog gennemsyret af stolthed og en lang produktionstradition eller nærmere en tekst i øjenhøjde med et direkte sprog?

Det er også vigtigt for os at vide, hvem der skal læse brochuren (altså at vi kender målgruppen), for der er stor forskel på, om den er henvendt b-t-b- eller b-t-c-markedet, og om det er kvinder på 50 eller mænd på 20, vi har med at gøre. Ikke mindst skal vi vide, hvad brochureren skal sælge. Skal den sælge virksomheden eller et pågældende produkt?
Alle disse overvejelser og spørgsmål tager vi over telefonen eller ved et personligt møde.

Dialog er nødvendig for en god brochuretekst

At skrive en rigtig god tekst er altid en dialog. Vi skal lære hinanden at kende, og a1kommunikation skal lære jeres virksomhed at kende. Når vi er nået dertil, at vi har et udkast klar til jer, taler vi også sammen om, hvad der evt. skal gøres bedre eller justeres, så teksten sidder lige i skabet. Vi oplever ofte, at nogle formuleringer inspirerer til andre afsnit, kunden gerne vil have med, eller at kunden egentlig ønsker et andet udtryk end først antaget. Vi justerer selvfølgelig, til I er tilfredse.

Hvad koster det at få skrevet en brochuretekst?

Prisen på en brochuretekst afhænger udelukkende af, om I allerede har en kommunikationsplatform, brochuren skal indgå som del af, eller om vi skal hjælpe med at definere kommunikationen. Har I fx hjemmesidetekster, andre brochurer, powerpoint-præsentationer, links til konkurrenters hjemmesider mv., som vi kan lægge os op ad, er det hurtigere at ramme det udtryk, I ønsker. Skal vi derimod rådgive om, hvordan kommunikationen over for jeres målgruppe skal være, og hjælpe med at finde frem til jeres grundlæggende værdier, tager det længere tid og er i højere grad en proces/dialog mellem os og jer.

En brochuretekst på ca. 300-500 ord koster 2.999 kr.*, mens en brochuretekst, der også kræver kommunikationsrådgivning, koster 4.499 kr.*

Tekst til foldere

En folder fungerer som et udbygget visitkort og er god at have med til møder eller lægge steder, modtageren færdes, for den giver læseren et hurtigt overblik over det, I ønsker at informere om eller gerne vil sælge.

Sådan skriver vi en foldertekst

For at kunne skrive en god foldertekster skal vi vide følgende:

1) Hvad er jeres budskab?
2) Hvem er jeres modtagere?
3) Hvem er I?

Vi kan enten mødes personligt eller snakke sammen over telefonen, når I skal sætte os ind i jeres kommunikationssituation. Når vi taler, finder vi også frem til, om I ønsker en bestemt stil og tone, og om I allerede har en eksisterende kommunikation (fx hjemmesidetekster, gamle foldere, konkurrenters salgsmateriale mv.), vi kan lægge os op ad.

Når vi har talt sammen, udarbejder vi et tekstudkast, som vi snakker eller mailer sammen om. Måske skal vi have nogle andre informationer med, måske skal nogle slettes. Ofte oplever vi, at tekstudkastet inspirerer til nye og andre ideer. At se sin virksomheds værdier og mål på papir gør pludselig det hele meget konkret – især for små virksomheder. En god tekst fremkommer altid gennem dialog, og vi justerer, til I er tilfredse.

Hvad koster en god foldertekst?

En foldertekst på 200-300 ord koster 1.999 kr.*, hvis I allerede har en kommunikationsplatform – gerne en hjemmeside, så vi kan lægge os op ad stil, tone og ikke mindst hente information og inspiration. En foldertekst for en ny virksomhed, hvor vi skal være med til at rådgive om kommunikationen i forhold til afsender, modtager og budskab, koster 3.499 kr.*

*Alle priser er ekskl. moms.