Korrekturlæsning af rapporter.

 • Cand.mag.er læser korrektur

 • Konsistens og akkuratesse

 • Fleksibel og hurtig levering

Vi har korrekturlæst rapporter for bl.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Røde Kors, Operate, Københavns Kommune, Boston Consulting Group og Region Hovedstaden. Korrektur på rapporter kræver akkuratesse og et særligt blik for konsistens og opsætning.

Hvordan korrekturlæser vi rapporter?

Når vi læser korrektur på rapporter, starter vi altid med at aftale, om der er noget specifikt, vi skal være opmærksomme på i vores læsning.

Herudover inkluderer korrekturlæsning af rapporter, at:

 • grammatikken er korrekt
 • der ikke er syntaksfejl
 • der ikke er kommafejl og andre tegnsætningsfejl
 • der ikke er stavefejl
 • der er konsistens ved valgfrihed og forkortelser
 • indholdsfortegnelsen stemmer overens med sidetal, overskrifter og underoverskrifter
 • henvisninger stemmer overens med teksten
 • egennavne er stavet korrekt (dog tjekker vi ikke egennavne og titler i litteraturlisten).

Når vi læser korrektur på rapporter, får vi ofte rapporterne i pdf-format – efter de er blevet layoutet. Det betyder, at vi ud over at tjekke syntaks, stavning, grammatik, konsistens og tegnsætning kigger efter, om der er overensstemmelse mellem billeder og tekst, at orddelinger er korrekte, og tabeller og figurer er sat rigtigt op med den korrekte nummerering.

Fortrolighed

Mange af de rapporter, vi arbejder med, er fortrolige, og det respekterer vi naturligvis. Vi sletter gerne filerne fra vores system efter aflevering, ligesom vi også gerne underskriver en fortrolighedsaftale (NDA), så du trygt kan aflevere fortroligt materiale til os.

Sproglige retningslinjer og konsistens

For flere kunder udarbejder vi undervejs i læsningen sproglige retningslinjer, så der ikke kun er konsistens i den enkelte rapport, men også rapporterne imellem, hvis vi skal læse flere for jer. De fleste kunder har også inden læsningen holdninger til, hvordan enkelte ord skal staves og skrives, og har I nogle sproglige retningslinjer, læner vi os selvfølgelig op ad dem.

Hvad koster det at få læst korrektur på en rapport?

Prisen på korrekturlæsning af en rapport afhænger dels af formatet (om det er Word eller pdf), dels af længden. Du kan bruge vores prisberegner som rettesnor. Kommer rapporten i pdf, tager den længere tid at læse, da vi også tjekker opsætningsfejl, orddelingsfejl og indholdsfortegnelsen, hvorfor prisen godt kan variere lidt fra prisberegneren. Ligeledes varierer prisen, hvis rapporten eksempelvis er omfattende, for så giver vi naturligvis mængderabat. Du er altid velkommen til at kontakte os til en snak, eller hvis du har spørgsmål.

Korrekturlæsning af rapporter, 5.0 ud af 5 baseret på 2 vurderinger