Engelsk oversættelse.

  • Modersmålsoversættere

  • Præcist stilniveau til målgruppen

  • Højt fagligt niveau

Præcist stilniveau

En god oversættelse er en klar, velskrevet og levende tekst, som ikke lyder ’oversat’. Det er en selvstændig tekst, der skal tale til dine læsere med samme stil og tone som den oprindelige tekst, men tilpasset en ny kultur. Derfor bruger vi kun modersmålsoversættere og/eller uddannede translatører, som evt. er bosat i det pågældende land. Ofte bliver oversættelserne også korrekturlæst for at sikre et højt fagligt niveau.

Priser på oversættelse

I vores prisberegner kan du se vores vejledende priser på oversættelse, som ligger på ca. 1,50 kr. pr. ord. Men vi anbefaler, at du beder om et tilbud, når du kontakter os. Priserne på oversættelse varierer nemlig alt efter, hvilken genre du skal have oversat til og til hvilket sprog – for vi sætter en ære i et højt fagligt niveau og håndplukker eksperterne rundt om i verden.

Bredt spektrum

Vi har erfaring med at oversætte mange forskellige typer af tekster – alt fra årsrapporter til virksomhedsprofiler, hjemmesidetekster, IT-tekster, aftaler, salgsbrochurer, præsentationer, personaleblade, avisartikler og magasiner – til flere forskellige brancher. Hvis en opgave falder uden for vores kernekompetencer, har vi et stort netværk at trække på.

Oversættelsesværktøjer

Når det giver mening, bruger vi oversættelsesværktøjer som fx Trados Studio. Vi leverer oftest oversættelsen i Word, men er fleksible ift. fil-formater og CMS-systemer, hvis du fx ønsker, at vi oversætter i et Excel-dokument eller i backenden på din hjemmeside.

Kvalitet til tiden

Gode oversættelser, der sælger dig og dit budskab på den helt rigtige måde, tager tid. Alligevel imødekommer vi altid din deadline og leverer naturligvis hurtigst muligt. Derfor skræddersyer vi vores oversættelser – og dermed vores tidsforbrug – til dine ønsker og behov. Hvis der opstår problemer eller spørgsmål i løbet af processen, kontakter vi dig, så du kan bidrage med den branchemæssige knowhow, som vi måske mangler.

Fleksibilitet

Opgavens præmisser, tidshorisont og omfang kan ændre sig i løbet af oversættelsesprocessen. Det har vi fuld forståelse for og tilpasser derfor vores tid og arbejdsgang, så vi leverer en oversættelse, vi er stolte af at levere, og du er glad for at modtage.

English translation.

  • Native speaker translators

  • Style and tone precisely matched to the target group

  • High professional standards

Precisely matched style and tone

A good translation should be clear and well-written, a living text that doesn’t sound translated. It should stand on its own as a text that not only precisely matches the style and tone of the original – but is also adapted to your readers’ culture. That’s why we only use qualified translators who are native speakers or who live in a place where they are immersed in the target language. As a rule, our translations are proofread to ensure a high professional standard.

Broad spectrum

We have experience in translating a wide variety of texts – from annual reports to company profiles, website text, IT reports, agreements, sales brochures, presentations, company magazines, newspaper articles and magazines – for a range of industries. If an assignment goes beyond the scope of our core skills, we have an extensive network to draw on.

Translation tools

When it makes sense, we use CAT tools like Trados Studio. We generally deliver translations as Word documents, but can also be flexible if other file formats and CMS systems are desired – for example, if you want an Excel file translated or would like us to work through your website’s back-end.

Quality – on time!

Good translations that compellingly sell your message take time. Nevertheless, we always get your text to you before your deadline. As such, we tailor our translations to your wishes and requirements within the relevant time constraints. Should we have any technical questions while completing the assignment, we will contact you so you can contribute your expert assistance.

Flexibility

We fully appreciate that you may need to change the assignment’s specifications, time horizon and scope during the translation process. We are therefore happy to adjust our time and routines accordingly, thereby producing a translation we are proud to deliver and you are pleased to receive.