Engelsk oversættelse – dansk engelsk oversætter.

 • Modersmålsoversættere

 • Præcist stilniveau til målgruppen

 • Højt fagligt niveau

Hos A1kommunikation håndterer vi ofte engelsk oversættelse. Tag fat i os for en dansk engelsk oversætter der kører jer sikkert i mål

Præcist stilniveau

En god oversættelse er en klar, velskrevet og levende tekst, som ikke lyder ’oversat’. Det er en selvstændig tekst, der skal tale til dine læsere med samme stil og tone som den oprindelige tekst, men tilpasset en ny kultur. Vi sætter derfor en ære i at arbejde med engelsk-dansk og dansk-engelsk oversættere, der ikke blot oversætter, men giver teksten et nyt liv. Vi oversætter fra dansk til engelsk i langt de fleste tilfælde, og selvom virksomhedssproget i mange virksomheder er engelsk, kan en tekst have brug for et fagligt løft af en uddannet og native dansk engelsk oversætter.

Oversætter dansk til engelsk

Vi bruger modersmålsoversættere og/eller uddannede translatører, som er opvokset eller bosat i England eller USA og kender kulturen og den korrekte måde at formulere sig på, når vi oversætter fra dansk til engelsk. Herudover korrekturlæser vi også oversættelserne for at sikre et højt fagligt niveau. Når du bestiller en engelsk oversættelse hos os, må du derfor gerne fortælle, om du ønsker teksten oversat til UK english eller US english.

Oversætter engelsk til dansk

Når vi oversætter fra engelsk til dansk, bruger vi til langt de fleste opgaver danske tekstforfattere, som tilpasser den engelske tekst det danske marked. Hvis vi fx oversætter tekster til en hjemmeside, er det vigtigt, at hjemmesiden får et nyt liv, der passer med vores danske kultur og de danske målgrupper. Skal vi fx oversætte årsrapporter, IT-tekster eller præsentationer, sørger vi for at knytte en uddannet oversætter fra engelsk til dansk med erfaring inden for genren på opgaven.

Engelsk korrekturlæsning

Når vi oversætter dansk til engelsk, sørger vi altid for også at læse korrektur på oversættelsen. Men det er naturligvis også muligt kun at bestille engelsk korrekturlæsning. Vi har dog erfaring med, at der i de fleste tilfælde er mere tale om redigering end korrektur, fordi teksten måske er skrevet af en dansk-talende person, og der derfor er mange formuleringer, vi skal redigere, så teksten både lyder godt på engelsk og er korrekt. Det er derfor en hjælp for os, hvis vi kan se teksten, inden vi giver et tilbud på engelsk korrekturlæsning.

Priser på engelsk oversættelse

I vores prisberegner kan du se vores vejledende priser på engelsk oversættelse, som ligger på ca. 1,50 kr. pr. ord. Vi anbefaler dog, at du beder om et tilbud, når du kontakter os. Priserne på oversættelse varierer nemlig alt efter, hvilken genre du skal have oversat til – for vi sætter en ære i et højt fagligt niveau og håndplukker eksperter rundt om i verden.

Lang erfaring med engelsk oversættelse

Vi har erfaring med at oversætte mange forskellige typer af tekster – alt fra årsrapporter til virksomhedsprofiler, hjemmesidetekster, IT-tekster, aftaler, salgsbrochurer, præsentationer, personaleblade, avisartikler og magasiner – til flere forskellige brancher. Hvis en opgave falder uden for vores kernekompetencer, har vi et stort netværk at trække på.

Oversættelsesværktøjer

Når det giver mening, bruger vi oversættelsesværktøjer som Trados Studio. Vi leverer oftest oversættelsen i Word, men er fleksible ift. fil-formater og CMS-systemer, hvis du fx ønsker, at vi oversætter fra dansk til engelsk i et Excel-dokument eller i backenden på din hjemmeside.

Kvalitet til tiden – hurtig levering af engelsk oversættelse

Gode engelske oversættelser, der sælger dig og dit budskab på den helt rigtige måde, tager tid. Alligevel imødekommer vi altid din deadline og leverer naturligvis hurtigst muligt. Derfor skræddersyer vi vores engelsk oversættelser – og dermed vores tidsforbrug – til dine ønsker og behov. Hvis der opstår problemer eller spørgsmål i løbet af processen, kontakter vi dig, så du kan bidrage med den branchemæssige knowhow, som vi måske mangler.

Fleksibilitet

Opgavens præmisser, tidshorisont og omfang kan ændre sig i løbet af oversættelsesprocessen. Det har vi fuld forståelse for og tilpasser derfor vores tid og arbejdsgang, så vi leverer en oversættelse, vi er stolte af at levere, og du er glad for at modtage.

Processen for dansk engelsk oversættelse

20 års erfaring som dansk engelsk oversætter

Opload tekster til oversættelse

Har du svært ved at finde en dansk oversætter til engelsk kan vi hjælpe. Her har vores engelsk oversættere både dansk og engelsk som modersprog.

Tekster oversættes fra dansk til engelsk eller omvendt

Vi kan hjælpe jer med at oversætte fra dansk til engelsk. Læs mere på siden og se vores proces for engelsk oversættelser.

Levering af oversatte tekster

Få et tilbud fra en dansk engelsk oversætter

  English translation.

  • Native speaker translators

  • Style and tone precisely matched to the target group

  • High professional standards

  Precisely matched style and tone

  A good translation should be clear and well-written, a living text that doesn’t sound translated. It should stand on its own as a text that not only precisely matches the style and tone of the original – but is also adapted to your readers’ culture. That’s why we only use qualified translators who are native speakers or who live in a place where they are immersed in the target language. As a rule, our translations are proofread to ensure a high professional standard.

  Broad spectrum

  We have experience in translating a wide variety of texts – from annual reports to company profiles, website text, IT reports, agreements, sales brochures, presentations, company magazines, newspaper articles and magazines – for a range of industries. If an assignment goes beyond the scope of our core skills, we have an extensive network to draw on.

  Translation tools

  When it makes sense, we use CAT tools like Trados Studio. We generally deliver translations as Word documents, but can also be flexible if other file formats and CMS systems are desired – for example, if you want an Excel file translated or would like us to work through your website’s back-end.

  Quality – on time!

  Good translations that compellingly sell your message take time. Nevertheless, we always get your text to you before your deadline. As such, we tailor our translations to your wishes and requirements within the relevant time constraints. Should we have any technical questions while completing the assignment, we will contact you so you can contribute your expert assistance.

  Flexibility

  We fully appreciate that you may need to change the assignment’s specifications, time horizon and scope during the translation process. We are therefore happy to adjust our time and routines accordingly, thereby producing a translation we are proud to deliver and you are pleased to receive.