Korrekturlæsning af love, domme og bekendtgørelser.

  • Cand.mag.er læser korrektur

  • Erfaring med anonymisering, opsætning og nummerering

  • Grundigt og fortroligt

Siden 2008 har vi læst korrektur på lovtekster for fx Karnov, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Schultz og Politiet. Lovtekster kræver erfaring og akkuratesse.

Stor erfaring med lovtekster

a1kommunikation har mange års erfaring med korrekturlæsning af lovtekster. Når vi læser love, bekendtgørelser, domme og kendelser, kigger vi efter stave-, syntaks-, grammatik- og kommafejl. Herudover kræver lovtekster yderlige opmærksomhed i forhold til opsætning, anonymisering og fortrolighed.

Opsætningstjek

En del af korrekturen omfatter også et opsætningstjek, hvor vi sørger for, at dokumentet er sat rigtigt op i forhold til punktopstillinger, overskrifter, brugen af fed og kursiv og konsistens imellem tidligere tekster fra samme kunde. I love og bekendtgørelser sørger vi herudover for, at der er konsistens imellem indholdsfortegnelse og tekstens overskrifter.

Anonymisering

Især i domme og kendelser kan der være behov for anonymisering af egennavne. Det kræver altid en kyndig korrekturlæser, da vi aldrig bare anonymiserer alle proprier, men kun dem, der kan være kompromitterende for de involverede parter – i overensstemmelse med kundens ønsker og Datatilsynets retningslinjer.

Nummerering

Slutteligt gennemgår vi dokumenterne for korrekt nummerering foran alle overskrifter og underoverskrifter – om den er fortløbende, om den passer med nummereringen i indholdsfortegnelsen, og om den giver mening i forhold til punktopstillingerne.

Sproglige retningslinjer

Når vi arbejder med den samme kunde om flere opgaver, udarbejder vi altid sproglige retningslinjer, så der er ensartethed de enkelte opgaver imellem. Vi opdaterer løbende retningslinjerne i takt med, vi arbejder med opgaven. Her ses et eksempel på Sproglige retningslinjer for a1kommunikation.

Fortrolighed

Vi behandler alt materiale fortroligt og sletter gerne filerne fra computeren efter aflevering af opgaven. Vi underskriver også gerne en fortrolighedsaftale (NDA).

Korrekturlæsning af lovtekster, 5.0 ud af 5 baseret på 2 vurderinger

a1kommunikation

Zoarsvej 1
3480 Fredensborg
+45 22423485
kontakt@a1kommunikation.dk

CVR: 32491936

Kontakt os

Korrekturlæsning af lovtekster, 5.0 ud af 5 baseret på 2 vurderinger