Redigering af udbud og tilbud.

  • Sproglig konsistens, hvis I er flere, der har skrevet

  • Få budskaber og pointer frem

  • Højt fagligt niveau

Klar og præcist udbud/tilbud

Hos a1kommunikation redigerer vi udbud og tilbud for flere store virksomheder.
Det materiale, vi modtager, er oftest skrevet af forskellige personer, og en del af opgaven er derfor at ensrette sprogtonen, så teksten fremstår som en helhed. Teksterne kan også være skrevet af fagpersoner, som mangler hjælp til at formidle budskabet, så kunden vinder udbuddet, eller udbudsmaterialet bliver klart og præcist, så tilbudsgivere besvarer korrekt.
Sidst har mange udbud og tilbud brug for en korrektur, hvor vi udover grammatik og tegnsætning sørger for, at egennavne er stavet og brugt rigtigt, og der ikke er fejl i opsætningen eller figurerne.

Også når det haster

Meget tilbuds- og udbudsskrivning foregår under pres, og deadline er ofte meget stram. Hos a1kommunikation er vi eksperter i at få opgaverne til at passe sammen i et puslespil, så der altid er tid til at servicere kunderne – også når det haster.

Erfaring med udbud og tilbud

Det er selvfølgelig en fordel, at vi har erfaring med både udbud og tilbud, men når vi løser den slags opgaver, trækker vi også på vores erfaring fra andre genrer. Fx kan det være en fordel at bruge nogle af journalistikkens greb, når vi sætter et tilbud op, for netop at gøre det mere læsevenligt og få budskabet ordentligt frem. Vi har bl.a. hjulpet MT Højgaard og Schultz med at redigere tilbud.

Priser på redigering af tilbud og udbud

Der er stor forskel på, hvad et udbud eller tilbud kræver. Nogle gange skal teksten redigeres, mens det andre gange er tilstrækkeligt med korrektur. Vi arbejder derfor ofte ud fra en timepris, når vi arbejder med udbud og tilbud.

Fortrolighed

Alt materialet bliver behandlet fortroligt, og vi underskriver gerne en NDA (Non Disclosure Agreement) inden opgavens begyndelse. Vi sletter også gerne dokumenter fra systemet, når opgaven er udført.