Ph.d.er og specialer.

 • Højt fagligt niveau

 • Cand.mag.er læser korrektur

 • Studierabat på både ph.d.er og specialer

Her kan vi hjælpe med: korrekturlæsning speciale

Ph.d.-afhandlinger.

Specialer nedenfor

Gennem årene har vi læst korrektur på mange ph.d.-afhandlinger og sat prikken over i’et på den ph.d.-studerendes flerårige arbejde.

Prikken over i’et

Når vi læser korrektur på ph.d.-afhandlinger, starter vi altid med at aftale, om der er noget specifikt, vi skal være opmærksomme på i vores læsning.

Herudover inkluderer korrekturlæsning af ph.d.er:

 • At grammatikken er korrekt.
 • At der ikke er syntaksfejl.
 • At der ikke er kommafejl og andre tegnsætningsfejl.
 • At der ikke er stavefejl.
 • At indholdsfortegnelsen stemmer overens med overskrifter og underoverskrifter.
 • At der er sammenhæng mellem billeder og tekst.
 • At henvisninger stemmer overens med teksten.
 • At egennavne er stavet korrekt (dog tjekker vi ikke egennavne og titler i litteraturlisten).

Hvad koster korrekturlæsning af ph.d.er?

Korrekturlæsning af ph.d.er på op til 100.000 ord koster 8.500 kr. ekskl. moms, det vil sige 10.625 kr. inkl. moms.
Ofte er det uddannelsesstedet, der betaler korrekturlæsningen, og i de tilfælde kan vi sagtens sende fakturaen elektronisk med EAN-nummer direkte til det pågældende institut.

Hvor hurtigt læser vi korrektur på ph.d.’er?

Det tager typisk 1-2 uger at læse korrektur på en ph.d.-afhandling. Vi aftaler altid en dato for, hvornår vi skal have afhandlingen tilsendt, og hvornår vi sender den retur til dig. Har vi aftalt en dato i god tid, kan vi gøre det på 1 uge. Og vi leverer naturligvis altid til tiden.

Har du spørgsmål til korrekturlæsning af din ph.d.?

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Det er vigtigt, du føler dig tryg, når du overleverer dit mangeårige arbejde til os, og ikke mindst kan vide dig sikker på, at du hos os får en grundig og korrekt korrektur.

Korrekturlæsning af specialer.

Ph.d.-afhandlinger ovenfor

Siden 2008 har vi korrekturlæst specialer. Korrekturen er prikken over i’et, så du kan være helt tryg ved at aflevere. Med studierabat: 3.000 kr. inkl. moms. (Normalpris: 4.800 kr.).

Hvordan læser vi korrektur på specialer?

Når vi læser et speciale igennem, læser vi korrektur som beskrevet under korrekturlæsning – det vil sige, vi tjekker for stave-, grammatik-, syntaks- og tegnsætningsfejl. Herudover tjekker vi, at indholdsfortegnelsen stemmer overens med overskrifterne, og at de anvendte teoretikeres navne er stavet korrekt. Hvis der er formuleringer, som ikke giver mening, knytter vi en kommentar. Ligeledes kommenterer vi, hvis indholdet virker modstridende eller fremstår uklart. Vi knytter også kommentarer til formalia, hvis fx konklusionen er på kun 10 linjer, eller der mangler en litteraturliste.

Priser på specialekorrektur

Hos a1kommunikation tilbyder vi en fast lav pris på specialer, hvor du som studerende får studierabat. Et speciale på maks. 80 sider koster 3.000 kr. inkl. moms.

Hvornår kan vi korrekturlæse dit speciale?

Hvis vi i god tid ved, hvornår vi får specialet fra dig, kan vi læse det på 3 dage. Har du ikke booket tid, skal du regne med ca. 1 uge.

Stor erfaring med korrekturlæsning af specialer.

Siden vores begyndelse i 2008 har vi hjulpet mange studerende med korrekturlæsning af specialer. Vi har tilført specialet værdi, fordi et korrekturlæst speciale viser, at du har gjort dig umage og taget opgaven alvorligt. Det er også en hjælp for lærer og censor, at deres øjne kan flyde uforstyrret ned gennem en fejlfri tekst, så de udelukkende kan fokusere på indholdet. Og det kommer dig til gode. Hvis du har spørgsmål til korrekturlæsning af specialer, er du altid velkommen til at kontakte os.

Korrekturlæsning af ph.d.er og specialer, 3.5 ud af 5 baseret på 28 vurderinger