Magasiner.

  • Mange års erfaring med korrekturlæsning af magasiner.
  • Erfaring med pressede deadlines og et stort artikel-flow. 
  • Magasinkunder som Aller, VW, Nordjyske Medier.

Siden vi startede i 2008, har vi læst korrektur på magasiner og har derfor stor erfaring med genren – både hvad angår fagvidenskabelige udgivelser, modeblade og hobbymagasiner. Vi er vant til pressede deadlines, magasinopsætninger og korrekturlæsning af artikler, og vi har ved flere lejligheder sat os ind i nye emneområder og fagterminologier, således at vi måned for måned kan levere et rigtig godt korrekturprodukt.

Sådan læser vi korrektur på magasiner

Når vi læser korrektur på et magasins artikler, sørger vi for, at syntaks, tegnsætning, retstavning (inkl. tjek af egennavne) og grammatik er korrekt. Vi er alle cand.mag.er med mange års korrekturerfaring, og vi er i daglig dialog med hinanden om korrekturen af vores magasinopgaver for at sikre det bedste resultat. Når teksterne er layoutet, retter vi også orddelinger og kigger på opsætningen, fx om billeder og tekst passer sammen, og om der er billedtekster ved alle billeder.

Stor fleksibilitet op mod deadline

Mange års erfaring har hjulpet os til at sammensætte et koncept, hvor vi har åbent alle hverdage året rundt og altid sidder klar op mod deadline. Vi har lært, at magasinbranchen er umulig at være i, hvis man som et af de sidste led i produktionsprocessen forventer flere ugers produktionstid. Ofte skal et helt magasin læses igennem på kort tid, lige inden det går i trykken – selvfølgelig uden det går ud over kvaliteten – og derfor har a1 flere korrekturlæsere knyttet på hver magasinudgivelse.

Korrektur i alle filformater

Vi har erfaring med at læse korrektur i alle filformater. Det vil sige Word, Excel, PowerPoint, pdf (Adobe Acrobat Reader), InDesign og forskellige redaktionelle systemer, hvortil vi får et login. Og vi er altid villige til at prøve noget nyt.

Sproglige retningslinjer

For hvert magasin udarbejder vi i samarbejde med redaktøren, journalisterne og/eller layouterne sproglige retningslinjer, så der kommer konsistens imellem alle magasinets artikler og magasinerne imellem. Vi beslutter fx, om selv om skal skrives i ét eller to ord, om ressource skal skrives på den oprindelige fransk-danske måde eller den nye danske (resurse), og om der skal kommaer på forsiden. Det er os, der kommer med et udkast til retningslinjerne og holder dem opdateret i takt med, at vi løbende bliver enige om, hvordan vi bruger sproget, tegnsætningen og stavemåderne. Se her et eksempel på Sproglige retningslinjer for a1kommunikation.

Både 1. og 2. korrektur?

Vi har erfaret, at det bedste resultat kommer, hvis vi først modtager alle artiklerne i 1. korrektur i worddokumenter og dernæst læser dem igen i 2. korrektur, når de er layoutet. De fleste tekster har godt af at blive læst igennem to gange, og ofte kommer der en del ændringer til teksterne, når de er blevet sat op. Der kan også være opsætningsfejl, som er værd at bemærke i en 2. korrektur.

Ikke alle redaktioner har dog tid til både en 1. og 2. korrektur – i de tilfælde læser vi selvfølgelig den ene korrektur ekstra grundigt. Vi foretrækker dog, at korrekturen sker efter, at teksterne er layoutet, så vi også har mulighed for at kigge teksterne igennem for orddelings- og opsætningsfejl.

Pris på korrekturlæsning af magasiner

Prisen på korrekturlæsning af et magasin baseres på 1) magasinets længde, 2) om aften- og weekendarbejde er nødvendigt op mod deadline, og 3) om vi skal læse både 1. og 2. korrektur. Vi tager dog altid højde for, at magasiner ofte er tilbagevendende opgaver, og at prisen derfor skal være fordelagtig.
I er meget velkomne til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

Vores magasinkunder

Vi læser korrektur på Allers ugemagasiner: BILLED-BLADET, SE og HØR, Ude og Hjemme, SØNDAG, femina, Familie Journal, 7 TV-Dage, månedsmagasinerne Psykologi, Vi Unge, Spis Bedre, Royal, SKØN, LIME og Kulør og magasiner som View (Volkswagens medlemsblad) Dansk Cøliakis medlemsblad, Jæger og udgivelser for Nordjyske Medier som Vi med Hund, JAGT, Vildt og Våben, BilEkspressen, GOLFmagasinet og BådNyt.

Korrekturlæsning af magasiner, 5.0 ud af 5 baseret på 2 vurderinger