Korrekturlæsning af magasiner.

  • Højt fagligt niveau

  • Fleksibelt setup for at imødekomme jeres deadlines

  • Magasinerfaring siden 2008

For bl.a. Aller, OTW, Nordjyske Medier, Egmont, Danmarks Jægerforbund og VW læser vi korrektur på magasiner hver måned. Vi er en fast stab af erfarne og uddannede korrekturlæsere, der ugen rundt, året rundt, sidder klar til at læse grundig korrektur op imod de til tider pressede deadlines.

Magasinerfaring siden begyndelsen

Siden 2008 har vi læst korrektur på magasiner og har derfor stor erfaring med fagvidenskabelige udgivelser, modeblade, ugemagasiner, medlemsblade og hobbymagasiner. Vi er vant til pressede deadlines, magasinopsætninger og korrekturlæsning af artikler, og vi har ved flere lejligheder sat os ind i nye emneområder og fagterminologier, så vi måned for måned kan levere et rigtig godt korrekturprodukt.

Sådan læser vi korrektur på magasiner

Når vi læser korrektur på et magasins artikler, sørger vi for, at syntaks, tegnsætning, retstavning (inkl. tjek af egennavne) og grammatik er korrekt. Vi er alle cand.mag.er med mange års korrekturerfaring, og vi er i daglig dialog med hinanden om korrekturen af vores magasinopgaver for at sikre det bedste resultat. Når teksterne er layoutet, retter vi også orddelinger og kigger på opsætningen, fx om billeder og tekst passer sammen, og om der er billedtekster ved alle billeder.

Stor fleksibilitet op mod deadline

Mange års erfaring har hjulpet os til at sammensætte et koncept, hvor vi har åbent alle hverdage året rundt og altid sidder klar op mod deadline. Vi har lært, at det går stærkt i magasinbranchen, og ofte skal et helt magasin læses igennem på kort tid, lige inden det går i trykken. Derfor har a1 flere korrekturlæsere knyttet på hver magasinudgivelse.

Korrektur i alle filformater

Vi har erfaring med at læse korrektur i alle filformater. Det vil sige Word, Excel, PowerPoint, pdf (Adobe Acrobat Reader) og forskellige redaktionelle systemer, hvortil vi får et login. Og vi er altid villige til at prøve noget nyt.

Sproglige retningslinjer

For hvert magasin udarbejder vi i samarbejde med redaktøren, journalisterne og/eller layouterne sproglige retningslinjer, så der kommer konsistens imellem alle magasinets artikler og magasinerne imellem. Vi beslutter fx, om selv om skal skrives i ét eller to ord, om ressource skal skrives på den oprindelige fransk-danske måde eller den nye danske (resurse), og om der skal kommaer på forsiden. Det er os, der kommer med et udkast til retningslinjerne og holder dem opdateret i takt med, at vi løbende bliver enige om, hvordan vi bruger sproget, tegnsætningen og stavemåderne. Se her et eksempel på sproglige retningslinjer for a1kommunikation.

Pris på korrekturlæsning af magasiner

Prisen på korrekturlæsning af et magasin afhænger af :

1) magasinets længde,
2) om aften- og weekendarbejde er nødvendigt op mod deadline,
og 3) om vi skal læse både 1. og 2. korrektur.
Vi tager dog altid højde for, at magasiner ofte er tilbagevendende opgaver, og at I derfor skal have en god pris. I er meget velkomne til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

Vores magasinkunder

Vi læser korrektur på Allers ugemagasiner: BILLED-BLADET, SE og HØR, Ude og Hjemme, SØNDAG, femina, Familie Journal, 7 TV-Dage, månedsmagasinerne Psykologi, Vi Unge, Spis Bedre, Royal og medlemsblade som Akademikerbladet, Forskerforum, Finans, View (Volkswagens medlemsblad), JÆGER (Danmarks Jægerforbunds medlemsblad) og udgivelser for Nordjyske Medier som Vi med Hund, JAGT, Vildt og Våben, BilEkspressen, GOLFmagasinet og BådNyt.

Korrekturlæsning af magasiner, 5.0 ud af 5 baseret på 2 vurderinger