Magasiner.

Vi er nødt til at vide noget om den virksomhed, vi skal skrive for, før vi går i gang. Derfor tager vi altid en indledende snak med kunden enten over telefonen eller til et møde.

Siden vi startede i 2008, har vi læst korrektur på magasiner og har derfor stor erfaring med genren – både inden for fagvidenskabelige udgivelser, modeblade og hobbymagasiner. Vi er vant til pressede deadlines, magasinopsætninger og korrekturlæsning af artikler, og vi har ved flere lejligheder sat os ind i nye emneområder og fagterminologier, således at vi måned for måned kan levere et rigtig godt korrekturprodukt.

Sådan læser vi korrektur på magasiner

Når vi læser korrektur på et magasins artikler, sørger vi for, at syntaks, tegnsætning, retstavning (inkl. tjek af egennavne) og grammatik er korrekt. Vi er alle cand.mag.er med mange års korrekturerfaring, og vi er i daglig dialog om vores magasiner for at sikre det bedste resultat. Når teksterne er layoutet, retter vi også orddelinger og kigger på opsætningen i forhold til, om billeder og tekst passer sammen, og om der er billedtekster ved alle billeder osv.

Stor fleksibilitet op mod deadline

Mange års erfaring har hjulpet os til at sammensætte et koncept, hvor vi aldrig holder lukket og altid sidder klar op mod deadline. Vi har lært, at magasinbranchen er umulig at være i, hvis man som et af de sidste led i produktionsprocessen forventer flere ugers produktionstid. Ofte skal et helt magasin læses igennem på kort tid, lige inden det går i trykken – uden det selvfølgelig går ud over kvaliteten – og derfor er vi flere korrekturlæsere tilknyttet.

Korrektur i alle filformater

Vi har erfaring med at læse korrektur i alle filformater. Det vil sige Word, Excel, PowerPoint, pdf (Adobe Acrobat Reader), InDesign og forskellige redaktionelle systemer, hvor vi får et login. Og vi er altid villige til at prøve noget nyt.

Sproglige retningslinjer

For hvert magasin udarbejder vi i samarbejde med redaktøren, journalisterne og/eller layouterne sproglige retningslinjer, så der kommer konsistens imellem alle magasinets artikler og magasinerne imellem. Vi beslutter fx, om selv om skal skrives i ét eller to ord, om ressource skal skrives på den oprindelige fransk-danske måde eller den nye danske (resurse), og om der skal kommaer på forsiden. Det er os, der kommer med et udkast til retningslinjerne og holder dem opdateret i takt med, at vi løbende bliver enige om, hvordan vi bruger sproget, tegnsætningen og stavemåderne. Se her et eksempel på Sproglige retningslinjer for a1kommunikation.

Både 1. og 2. korrektur?

Vi har erfaret, at det bedste resultat kommer, hvis vi først modtager alle artiklerne i 1. korrektur i worddokumenter og dernæst læser dem igen i 2. korrektur, når de er layoutede. De fleste tekster har godt af at blive læst igennem to gange, og ofte kommer der en del ændringer til teksterne, når de er blevet sat op. Der sker ofte også opsætningsfejl, som er værd at bemærke i en 2. korrektur.

Ikke alle redaktioner har dog tiden til både en 1. og 2. korrektur – i de tilfælde læser vi selvfølgelig den ene korrektur ekstra grundigt. Vi foretrækker dog, at korrekturen er efter, teksterne er layoutet, så vi også har mulighed for at kigge teksterne igennem for orddelings- og opsætningsfejl.

Pris på korrekturlæsning af magasiner

Prisen på korrekturlæsning af et magasin baseres på 1) magasinets længde, 2) om aften- og weekendarbejde er nødvendigt op mod deadline, og 3) om vi skal læse både 1. og 2. korrektur. Vi tager dog altid højde for, at magasiner ofte er tilbagevendende opgaver, og at prisen derfor skal være fordelagtig.
I er meget velkomne til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

Korrekturlæsning af magasiner, 5.0 ud af 5 baseret på 2 vurderinger