Bogredigering og feedback.

  • Nænsom redigering med respekt for din sprogtone

  • Tilkøb af feedback på handling og sprog

  • Redigering er altid inkl. korrektur

Bogredigering

Ved redigering af bøger er det forfatteren og værket, vi har i fokus, og vores rettelser er derfor forslag. Vi hjælper med at gøre bogen bedre på dens præmisser ved at finde det unikke i teksten og styrke det. Vi ændrer enkelte formuleringer, hvis de vil lette teksten, men altid med respekt for forfatterens ord, og hjælper med at gøre sproget mere varieret og levende, men kun ved brug af simple greb.
Derudover kommer vi med forslag til, hvordan bogens idé og konkrete afsnit kan forbedres, ligesom vi kommer med idéer til, om der skal slettes afsnit eller evt. flyttes rundt på kapitler. Alt det, som en forlagsredaktør også vil gøre.

Lang erfaring med redigering af bøger

Vi har lang erfaring med redigering af både skøn- og faglitteratur, fx krimier, digtsamlinger, debatbøger, universitetsafhandlinger osv., og vi har hjulpet forfattere med at forbedre deres manuskripter, så forlaget ændrede et nej til et ja. Vi kommer med forslag til fx omformuleringer for at gøre sproget skarpere, mere varieret og levende og foreslår fx også at slette afsnit, ændre kapitelrækkefølgen osv. for at gøre bogens komposition og retorik mere tydelig og præcis.

Forslag og ikke lov

Prosa og lyrik er noget helt specielt i forhold til at skrive tekster for virksomheder, for rammerne for, hvad man kan tillade sig, står vidt åbne. Det har vi selvfølgelig for øje og ikke mindst respekt for, når vi redigerer en forfatters værk, ligesom det den anden vej rundt er vigtigt, at forfatteren ved, at vores rettelser kun er forslag og ikke lov.

Hvad koster redigering af bøger?

Vi er nødt til at se teksten, før vi kan give en fast pris, da omfanget af redigering kan variere meget. Du er meget velkommen til at ringe eller kontakte os på anden vis for et uforpligtende tilbud.

Bogfeedback

Flere forfattere har prøvet at sende manuskripter til forlag, som desværre ikke har antaget dem. De færreste forlag har tid til at komme med en egentlig feedback, og det er frustrerende for de fleste forfattere ikke at vide, hvad der er galt. Derfor tilbyder vi hos a1kommunikation en bogfeedback, hvor vi læser bogen og kommer med forslag til, hvad du kan ændre ved sproget, fortællingen og kompositionen for at gøre den bedre. Vi roser selvfølgelig også de elementer, der fungerer rigtig godt, og fremhæver bogens og forfatterens stærke sider.

Sproget, fortællingen og kompositionen

Når vi kigger på sproget, forholder vi os til, om det er let, tungt eller gentagende, og kommer med forslag til, hvordan sætningskonstruktionen evt. kan gøres bedre, så sproget bliver mere flydende.
Når vi ser på fortællingen, forholder vi os til, om der mangler beskrivelser, om man som læser er fanget af historien, om den er redundant (unødigt gentagende), og om man mangler informationer for at forstå fortællingen.
Med hensyn til kompositionen kigger vi på, om kapitlerne evt. kan byttes rundt, eller om der er andet at gøre for at skabe mere liv og uforudsigelighed i bogen.

Rådgivning i forhold til forlag

Bogfeedbacken munder ud i et møde, hvor vi sammen gennemgår alle vores iagttagelser, og du har mulighed for at stille spørgsmål. Vi har også udarbejdet et skriv, du kan tage med dig, så du i ro og mag derhjemme kan arbejde dig gennem de af vores forslag, du gerne vil føre ud i praksis. På mødet taler vi også om, hvilke forlag der kunne være interessante for netop den bog, du har skrevet, og vi rådgiver om, hvordan men henvender sig til forlag, og om der evt. er andre udgivelsesmuligheder.

Bogfeedback er ikke redigering

Ved bogfeedbacken læser vi selvfølgelig bogen, men redigerer ikke i den. Det kan vi dog sagtens gøre, hvis du ønsker det. Læs mere om vores tilbud om bogredigering ovenfor. Det er selvfølgelig også en mulighed, at vi blot læser korrektur på bogen.

Hvad koster bogfeedback?

Prisen på bogfeedback afhænger af bogens genre og antallet af ord. For at få en fast pris skal du derfor kontakte os, så vi kan give dig et uforpligtende tilbud.